Love Yourself(Miluj sám sebe)

Duben 2007

Přeložený písničky z The open Door

28. dubna 2007 v 8:12 | Amy

Sladká oběť (Sweet sacrifice)

01.

Je pravda, že jsme každý trochu blázen
ale je mi to jasné
až teď, když jsem nespoutaná

Strach je jen v našich myslích
pořád nás ovládá
Strach je jen v našich myslích, ale ovládá nás pořád

Tvá ubohá, sladká, nevinná oběť
osuš slzy a přiznej,
že žiješ proto, abys mě ničil-nepopírej to
sladká oběť

Jednou zapomenu tvé jméno
a v jeden sladký den, se utopíš v mé ztracené bolesti

Strach je jen v našich myslích
pořád nás ovládá
Strach je jen v našich myslích, ale ovládá nás pořád

Tvá ubohá, sladká neviná věc
osuš slzy a přiznej to
a oh miluješ mě nenávidět, nebo ne, zlato?
jsem tvá oběť

Sním v temnotě
spím abych zemřela
znič to ticho
znič můj život
náš hořící popel
očerňuje den
svět nicoty
mě odfoukává pryč

Divíš se, proč nenávidíš?
jsi pořád tak slabý, přiznat své chyby?

Ozvi se, až vystřízlivíš (Call me when you're sober)

02.

Neřvi na mě,
kdybys mě miloval, byl bys tu se mnou
Jestli mě chceš, přijď a najdi si mě
Vzchop se

Měla jsem tě nechat spadnout
abys všechno ztratil
Možná, že se tak můžeš vzpamatovat
Nemůžu pořád důvěřovat
když se stále jen obelháváme
už mám dost těch lží
A už jsi bývalý

Tak na mě neřvi,
kdybys mě miloval, byl bys tu se mnou
Jestli mě chceš, přijď a najdi si mě
Vzchop se

Nemohls' unést tu vinu,
otrávený hanbou
Musí tě vyčerpávat, že prohráváš svou vlastní hru
Sobecky nenáviděn
Není divu, že jsi unavený
Teď už si nemůžeš hrát na oběť
Už jsi bývalý
Tak na mě nekřič
kdybys mě miloval, byl bys tu se mnou
Jestli mě chceš, přijď a najdi si mě
Vzchop se

Nikdy jsi se neozval, když jsi byl střízlivý,
Chceš to jen proto, že to skončilo-skončilo to

Jak jsem mohla nechat shořet ráj?
Jak jsem jen mohla?
Nikdy jsi nebyl můj

Neřvi na mě,
kdybys mě miloval, byl bys tu se mnou
Nelži mi, prostě si zabal své věci
Vzchopila jsem se.

Tíha světa (Weight of the world)

03.

Cítím se, jako tíha tohoto světa,
jakoby se bůh v nebi ode mě odvracel
Nepřilnávej ke mě, přísahám, že si tě nedokážu připoutat
Stále v temnotě, můžeš si připoutat ty mě?
Volný pád, volný pád, skrz celý život

Jestli mě miluješ, tak ode mě odejdi
Nenechám se srážet tou, kterou jsem
Ona pro mě neznamená nic
Cítím se, jako tícha tohoto světa,
jakoby se všechen můj křik stával neslyšitelným
a ohm, já vím, že ve mě nevěříš
ochráněný temnem, jak můžeš vidět?
Volný pád, volný pád, skrz celý život
Jestli mě miluješ, tak ode mě odejdi
Nenechám se srážet tou, kterou jsem

Lithium (Lithium)

04.

Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lthium-nechceš zapomenout, jak se bez toho cítit
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
ale oh, bože, chci to nechat být
Pojď si lehnout, nenech mě spát samotnou
Nemůžeš skrýt prázdnotu, kterou jsi dovolil objevit
Nikdys' nechtěl, aby to tak vychladlo
Jen jsi nemusel tolik pít, abys mi mohl říct, že mě miluješ
Nemůžu se přestat divit, co se to se mnou stalo
Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
Teď nechceš, aby mě to položilo
utopil's mou touhu létat
Tady v temnotě se poznávám
Nemůžeš být volný, dokud to nenechám být
Nech mě jít
Miláčku, přeze všechno ti odpouštím
cokoliv je lepší než být sama
Ale myslím, že nakonec stejně spadnu
Vždycky mě najdeš, mezi popelem
Nemůžu se přestat divit, co se to se mnou stalo
Lithium-nechceš si mě uzamknout uvnitř
lithium-nechceš zapomenout, jak se bez toho cítit
lithium-chci zůstat zamilovaná do svého smutku
ale oh, bože, chci to nechat být

Cloud Nine

05.

Když chceš žít, žij
Když chceš jít, běž
Nebojím se snít-spát, spát navždy
Nepotřebuju se dotknout nebe,
jen se chci cítit tak vysoko
A ty mě odmítáš zvednout
Tuším, že to nebylo opravdové, po tom všem
Tuším, že to nebylo opravdové celou tu dobu
Když spadnu a všechno je ztracené,
je to to, kam patřím
Když chceš žít, žij
Když chceš jít, běž
Nikdy nebudu tvou sladkou, sladkou odevzdanou
Tuším, že to nebylo opravdové, po tom všem
Tuším, že to nebylo opravdové celou tu dobu

Když spadnu a všechno je ztracené,
nejsou světla, která by mě vedla,
pamatuj, že ta samota je to, kam patřím
Ve snu
mi dáš svou lásku
žádáš mé zlomené srdce, aby se rozbušilo
zachraňuješ můj život
změníš mě
Když spadnu a všechno je ztracené,
nejsou světla, která by mě vedla,
pamatuj, že ta samota je to, kam patřím

Sněhová bílá královna (Snow white queen)

06.
Semafor uzamyká dveře
Nedívej se zpět
svleč se v temnu
a schovej se sám před sebou
celý
Nikdy nepochopíš, jakým způsoběm mě tvá slova straší
Nemůžu uvěřit, že ses mě na to ptal
Neznáš mě
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty
Probouzíš se v temnu,
uvězněný strachem
Všechny tvé doteky,
nemůžu křičet
Myslíš si o mě, že jsem zvrácená a já se toho nedokážu zbavit
Cítím tě ve svých snech a nespím
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty
Nedokážu zachránit tvůj život,
ačkoliv to nic, pro které jse krvácela mě trápí víc
Ztrácím svou mysl a ty tu jen tak stojíš a pozoruješ, jak se můj svět rozpadá
Patříš mi,
má sněhová, bílá královno
není kam utéct, tak to prostě nech být
vím, že si brzo uvědomíš,
že jsi stejná jako já
už nekřič, má lásko, protože to jediné, co chci, jsi ty
Vše co chci, jsi ty

Lacrymosa (Lacrymosa)

07.

Mimo tebe,
znova chlad a samota
Je to opravdu to, cos chtěl, baby?
Viním z toho sebe
Osvoboď se ze svého pocitu viny
Teď už tě nic nezadrží
Teď, když jsi odešel
se znova cítím sama sebou
Truchlím pro věci, které nemohu napravit a toužím...
Abys se z toho mohla obviňovat
Osvoboď se ze svého pocitu viny
Teď už tě nechci zadržet, lásko
Nemůžu změnit to, čím jsem
ne teď
Nebudu lhát, abych si tě udržela blízko sebe
A v tomto krátkém životě se nedá plýtvat čas pro něco, co jsme vzdali
Má láska nestačila
A můžeš z toho obvinit mě
jen se osvoboď ze svého pocitu viny, miláčku
Teď už tě nechci zadržet, lásko

Jako ty (Like You)

08.

Zůstaň hlouběji,
něžná, temná a bezesná
Hluboko pod svými nočními můrami a samotou
se nenávidím
za to, že dýchám bez tebe
Už se tak nechci cítit, pro tebe
Netrápím se
Netrápím se pro tebe
Nic nemůže doopravdy zničit lásku
A ačkoliv jsem možná ztratila směr,
všechny cesty vedou přímo k tobě
Toužím být jako ty,
ležet chladná v zemi, jako ty
Svatozář,
ozařuje zeď mezi námi
rozplývá se a nechává nás znova opuštěné
Hluk, který straší někde pryč odtud
Věřím, že díky naší lásce se můžeme shlédnout i skrze smrt

Toužím být jako ty
ležet chladná v zemi, jako ty
uvnitř je místnost pro dvě a já se pro tebe netrápím
Jdu pro tebe

Nejsi sama
Nezáleží na tom, co ti řekli, nejsi sama
Budu navždy vedle tebe

Toužím být jako ty, sestřičko
ležet chladná v zemi, jako ty, mrtvá
uvnitř je místnost pro dvě a já se pro tebe netrápím
A jak tak ležíme v tiché blaženosti
Vím, že si na mě pamatuješ

Toužím být jako ty
ležet chladná v zemi, jako ty
uvnitř je místnost pro dvě a já se pro tebe netrápím
Jdu pro tebe

Ztratit kontrolu (Lose control)

09.

Nepamatuješ si moje jméno
a je mi to opravdu jedno
Můžeme hrát hru tvými pravidly?
Opravdu můžu ztratit kontrolu?

Jednou v životě,
myslím, že by bylo příjemné
prostě ztratit kontrolu-jen jednou
se všemi těmi krásnými květinami v prachu
Mary měla jehňátko
s očima černýma jako uhel
když budeme hrát velmi tiše, moje jehňátko,
Mary se o tom nikdy nedozví
Jednou v životě,
myslím, že by bylo příjemné
prostě ztratit kontrolu-jen jednou
se všemi těmi krásnými květinami v prachu
Když tě stáhnu dolů, jako věc, kterou můžu použít
Bojím se, že by z tebe nezůstalo nic dobrého

Jediný (The only one)

10.

Ty víš, že nejsi jediný
Když se v letu zřítí
Víš, že nejsi jediný
Když jsou tak sami, najdou únikové dveře, pryč ze života
Víš, že nejsi jediný
Všichni se trápíme,
Jsme ztracení a krvácíme
Celé náše životy
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Ozářilo mě nebeské světlo
Tolik se bojíš otevřít oči-zhypnotizovaný
Víš, že nejsi jediný,
kdo nepochopil tenhle život
a máš pravdu, nezasloužím si to, ale ty víš, že nejsem ta jediná
Všichni se trápíme,
ztrácíme a krvácíme
Celé náše životy
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Ozářilo mě nebeské světlo
Nedívej se dolů
Nedívej se do očí světa pod tebou
Staneš se jejich obětí
tak nebo tak
Nemůžeš vydržet tu tíhu, že bez tebe jsem ztracená
Když necítím, nejsem to já
Nejsem skutečná
Celé náše životy
jsme čekali na někoho, koho nazveme našim vůdcem
Všem těm tvým lžím
Já nevěřím
Ozářilo mě nebeské světlo

Tvá hvězda (Your star)

11.

Nevidím tvou hvězdu
Nevidím tvou hvězdu,
ačkoliv jsem trpělivě čekala v posteli na dnešní smrt
Nevidím tvou hvězdu
Mechanická světla Lisabonu ji vystrašila
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč
Nevidím tvou hvězdu
Nevidím tvou hvězdu
Jak jen se může temnota vypadat tak špatně?
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč
Tak daleko
se ochlazuje, bez tvé lásky
Proč mě neslyšíš, křičet tvé jméno?
Nemůžu prolomit ticho
Ničí mě to
Všechen můj strach se změnil ve hněv
A teď jsem sama
Já a vše o co jsem stála
nyní bloudíme
vše po částech, po dílech, plujeme opuštění
Najdi si svou cestu pryč

Vše, pro co žiju (All that I'm living for)

12.

Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Cítím, jak začíná noc
odděluje mě od živých
porozumněj mi
po tom všem, co jsem viděla
skládám všechny myšlenky dohromady
Najdi slova, abys mě utěšil
Když jediné, co vím je,
jak se zničit
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Věřím, že sny jsou posvátné,
Vem si všechny mé nejtemnější obavy a hraj je,
jako ukolébavku
jako důvod proč
jako hru mých posedlostí
nauč mě porozumět té lekci
tak najdu sama sebe
tak se znova neztratím
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Myslím, že ačkoliv jsem měla změnit svět,
aby sis mě všiml
abych byla tou jedinou,
měla bych utéct navždy,
ale jak daleko bych došla,
bez smutnění za tvou lásku?
Vše, pro co žiju
Vše, pro co umírám
Vše, co nemůžu přehlížet sama v noci
Vše, co jsem chtěla
i když jsem chtěla víc
Zamkni poslední otevřené dveře-mí duchové mě dohánějí
Bolelo by, kdybych tě milovala?
Cítila bych se jako teď?
Mohla bych zamknout poslední otevřené dveře?
Mí duchové mě dohánějí...
Zdroj:http://tribitenkaa.sblog.cz

Fotky Gerarda 1

25. dubna 2007 v 23:29 | Amy
Gerard Way
Gerard WayGerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way
Gerard Way

Animace 1

24. dubna 2007 v 17:34 | Amy
f9909abc.gif
thmcr-1.gif
thfrankmagic.gif
thgeefranklove9bu.gif
myspace layouts, myspace codes, glitter graphics
gerardway.gif
mcr.gif
ththf22e39d2.gifththmcr157.gifmyspace layouts, myspace codes, glitter graphicsmyspace layouts, myspace codes, glitter graphics
WTF??

Fotky My Chemical Romance 1

24. dubna 2007 v 16:55 | Amy
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Chemical Romance

Články stále ubívají....

24. dubna 2007 v 16:31 | Amy |  ╠pro vás a pro mě
  • Duben 2007 (9)
  • Březen 2007 (30)
  • Únor 2007 (34)
  • Leden 2007(78)
  • Prosinec 2006(56)
Tak tohle je zajímavý od toho unora to nějak ubývá a ubývá ale to bude asi tim že sem nevěděla co sem pořád dávat......
Ale ted už to vím......a to je důležitý snad se můj blog zas rozjede na plný obrátky a můj dosavadní rekord v lednu(78 článků) bude překonán!!!
papa Amy

Důležité rozhodnutí : D

23. dubna 2007 v 17:48 | Amy |  ╠pro vás a pro mě
Ahoj lidičky!
Rozhodla jsem se že tady na tom blogu nebudou jen Evanescence!
Budou tu i jiný rubriky,
protože i těm kterejm se líbí můj blog tak by je za chvíly přestal bavit protože by to byl takovej stereotyp....pořád jen evanescence....
Můžete se těšit na rubriky:Emo,My chemical romance,placebo,darknesky......atd ...
papa Amy : D

Moje další upravená fotka Amy

19. dubna 2007 v 16:42 ╠Fun
Tak tady jsem upravila další fotku Amy !Tentokrát se mi povedla líp než ta předtím!


: D

10. dubna 2007 v 16:37 | Amy


Cloud Nine

10. dubna 2007 v 6:10
If you want to live, let live
if you want to go, let go
I'm not afraid to dream- to sleep, sleep forever
I don't need to touch the sky
I just want to feel that high
and you refuse to lift me
guess it wasn't real after all
guess it wasn't real all along
If I fall and all is lost
its where I belong
If you want to live, let live
if you want to go, let go
I'm never gonna be your sweet, sweet surrender
guess it wasn't real after all
guess it wasn't real all along
If I fall and all is lost
no light to lead the way
remember that all alone is where I belong
In a dream
will you give your love to me
beg my broken heart to beat
save my life
change my mind
If I fall and all is lost
no light to lead the way
remember that all alone is where I belong

Sweet Sacrifice

10. dubna 2007 v 6:09
It's true, we're all a little insane
but its so clear
now that I'm unchained
fear is only in our minds
taking over all the time
fear is only in our minds but its taking over all the time
you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
you know you live to break me- don't deny
sweet sacrifice
One day I'm gonna forget your name
and one sweet day, you're gonna drown in my lost pain
fear is only in our minds
taking over all the time
fear is only in our minds but its taking over all the time
you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
and oh you love to hate me don't you, honey?
I'm your sacrifice.
[I dream in darkness
I sleep to die e
rase the silence
erase my life
our burning ashes
blacken the day
a world of nothingness
blow me away]
do you wonder why you hate?
are you still too weak to survive your mistakes?
you poor sweet innocent thing
dry your eyes and testify
you know you live to break me- don't deny
sweet sacrifice


Od jezevčíka

9. dubna 2007 v 15:13 ╠pro vás a pro mě
Děkuju !!!Diplomek se povedl...!