Love Yourself(Miluj sám sebe)

Říjen 2007

Understanding [Wash It All Away] (Porozumění [Všechno to smýt])

23. října 2007 v 16:44 ╠Texty Aj
"You hold the answers deep within your own mind.
Consciously, you've forgotten it.
That's the way the human mind works.
Whenever something is too unpleasant, to shameful for us
to entertain, we reject it.
We erase it from our memories.
But the imprint is always there."
Can't wash it all away
Can't wish it all away
Can't hope it all away
Can't cry it all away
The pain that grips you
The fear that binds you
Releases life in me
In our mutual
Shame we hide our eyes
To blind them from the truth
That finds a way from who we are
Please don't be afraid
When the darkness fades away
The dawn will break the silence
Screaming in our hearts
My love for you still grows
This I do for you
Before I try to fight the truth my final time
"We're supposed to try and be real.
And I feel alone, and we're not together. And that is real."
Can't wash it all away
Can't wish it all away
Can't cry it all away
Can't scratch it all away
Lying beside you
Listening to you breathe
The life that flows inside of you
Burns inside of me
Hold and speak to me
Of love without a sound
Tell me you will live through this
And I will die for you
Cast me not away
Say you'll be with me
For I know I cannot
Bear it all alone
"You're not alone, honey."
"Never... Never."
Can't fight it all away
Can't hope it all away
Can't scream it all away
It just won't fade away, no
Can't wash it all away
Can't wish it all away
Can't cry it all away
Can't scratch it all away
Can't fight it all away
Can't hope it all away
Can't scream it all away
Ooh, it all away...
"But the imprint is always there. Nothing is ever really forgotten."
"God, please don't hate me.
Because I'll die if you do."

Porozumění [Všechno to smýt](Understanding [Wash It All Away])

23. října 2007 v 16:41 ╔ Texty Cz
Porozumění [Všechno to smýt]
"Držíš odpovědi hluboko ve své mysli.
Vědomě je potlačuješ.
Tak pracuje lidská mysl.
Kdykoli je něco příliš nepříjemné
a přijde nám zahanbující o tom uvažovat, odmítneme to.
Vymažeme to ze svých vzpomínek.
Ale otisk tam navždy zůstává."
Všechno nejde smýt
Přát si, aby to nebylo
Doufat, že je to pryč
Všechno to vyplakat
Bolest, která tě sevřela
Strach, který tě svázal
mě zbavuje života
V našem vzájemném zahanbení, které zbožňujeme
Abychom se oslepili před pravdou
To je způsob úniku z toho, kým jsme
Prosím, neboj se, až padne temnota
Úsvit prolomí to ticho, které křičí v našich srdcích
Moje láska k tobě stále roste
Tohle dělám pro tebe
před tím, než zkusím naposledy vybojovat pravdu
"Domníváme se, že zkoušíme být skuteční.
A já se cítím sám, a nejsme spolu.
A to je skutečnost."
Všechno nejde smýt
Přát si, aby to nebylo
Všechno to vyplakat
Seškrábat to ze sebe
Ležím vedle tebe
Poslouchám tvůj dech
Ten život, který proudí v tobě, hoří hluboko ve mně
Drž mě a mluv ke mně s bezhlasnou láskou
Řekni mi, že to přežiješ a já pro tebe zemřu
Nezahazuj mě, řekni, že budeš se mnou
protože vím, že to všechno sama neunesu
"Nejsi sama, lásko."
"Nikdy.... Nikdy."
Nemůžu vyhrát ten boj
Doufat, že je to pryč
Všechno to vykřičet
Jenom tak to nezmizí, ne
"Ale otisk tu navždy zůstává. Nic není opravdu navždy zapomenuto."
"Bože, prosím, nezačni mě nenávidět.
Protože zemřu, pokud budeš."

Untitled [I Must Be Dreaming](Bez názvu [To se mi musí jen zdát])

23. října 2007 v 16:37 ╠Texty Aj
How can I pretend that I don't see
What you hide so carelessly?
I saw her bleed
You heard me breathe
And I froze inside myself
And turned away
I must be dreaming
We all live
We all die
That does not begin to justify you
It's not what it seems
Not what you think
No I must be dreaming
It's only in my mind
Not in real life
No I must be dreaming
Help you know I've got to tell someone
Tell them what I know you've done
I fear you but spoken fears can come true
We all live
We all die
That does not begin to justify you
It's not what it seems
Not what you think
No I must be dreaming
It's only in my mind
Not in real life
No I must be dreaming
Not what it seems
Not what you think
I must be dreaming
Just in my mind
Not in real life
I must be dreaming

Bez názvu [To se mi musí jen zdát] (Untitled [I Must Be Dreaming])

23. října 2007 v 16:34 ╔ Texty Cz
Bez názvu [To se mi musí jen zdát]
Jak bych mohla předstírat něco, co nevidím?
To, co ty tak okatě skrýváš
Viděla jsem ji krvácet
Slyšíš můj dech
A zmrzla jsem uvnitř a otočila se zády
To se mi musí jen zdát
My všichni žijeme
My všichni zemřeme
To tě neospravedlňuje
Není to to, čím se to zdá
ne to, co si myslíš
Ne, to se mi musí jen zdát
Je to jen v mé mysli
ne v opravdovém životě
Ne, to se mi musí jen zdát
Pomoc, ty víš, že bych to měla někomu říct
Prozradit jim, že vím,cos udělal
Bojím se tě, ale vyslovené strachy se můžou uskutečnit
My všichni žijeme
My všichni zemřeme
To tě neospravedlňuje
Není to to, čím se to zdá
ne to, co si myslíš
Ne, to se mi musí jen zdát
Je to jen v mé mysli
ne v opravdovém životě
Ne, to se mi musí jen zdát
Ne to, čím se to zdá
Ne to, co si myslíš
To se mi musí jen zdát
Jen v mé mysli
ne v opravdovém životě
To se mi musí jen zdát

Where Will you go (Kam půjdeš)

23. října 2007 v 16:27 ╠Texty Aj
Where Will you Go....
You're too important for anyone
You play the role of all you long to be
But I, I know who you really are
You're the one who cries when you're alone
But where will you go
With no one left to save you from yourself
You can't escape
You can't escape
You think that I can't see right through your eyes
Scared to death to face reality
No one seems to hear your hidden cries
You're left to face yourself alone
But where will you go (where will you go)
With no one left to save you from yourself
You can't escape
The truth
I realize you're afraid (I realize)
But you can't abandon everyone
You can't escape
You don't want to escape
I'm so sick of speaking words that no one understands
Is it clear enough that you can't live your whole life all alone?
I can hear you when you whisper
But you can't even hear me screaming
Where will you go (where will you go)
With no one left to save you from yourself
You can't escape
The truth
I realize you're afraid (I realize)
But you can't reject the whole world
You can't escape
You won't escape
You can't escape
You don't want to escape

Kam půjdeš (Where will you go )

23. října 2007 v 16:26 ╔ Texty Cz
Kam půjdeš
Jsi pro všechny tak důležitý
Hraješ role všech, kterými chceš být
Ale já, já vím, kdo jsi doopravdy
Jsi ten, kdo pláče, když zůstane sám
Ale kam půjdeš
Opuštěný, bez nikoho, kdo by tě zachránil před tebou samým
Nemůžeš utéct
Nemůžeš utéct
Myslíš si, že nevidím ve tvých očích
nitro zjizvené k smrti, tváří v tvář realitě
Zdá se, že nikdo neslyší tvůj skrytý pláč
všemi opuštěn, čelíš sám sobě
Uskutečním to, z čeho máš strach
Ale ty nemůžeš opustit všechny
Nemůžeš utéct
Nechceš utéct
Jsem tak smutná z vyřčených slov, kterým nikdo nerozumí
Je mi jasné, že nechceš žít celý život sám
Slyším tvůj šepot
Ale právě ty mě nemůžeš slyšet, když křičím
Uskutečním to, z čeho máš strach
Ale ty nemůžeš opustit všechny
Nemůžeš utéct
Neutečeš
Nemůžeš utéct
Nechceš utéct

Whisper(šepot)

23. října 2007 v 16:19 ╠Texty Aj
Whisper
Catch me as I fall
Say you're here and it's all over now
Speaking to the atmosphere
No one's here and I fall into myself
This truth drives me
Into madness
I know I can stop the pain
If I will it all away
Don't turn away (Don't give in to the pain)
Don't try to hide (Though they're screaming your name)
Don't close your eyes (God knows what lies behind them)
Don't turn out the light (Never sleep never die)
I'm frightened by what I see
But somehow I know
That there's much more to come
Immobilized by my fear
And soon to be
Blinded by tears
I can stop the pain
If I will it all away
Fallen angels at my feet
Whispered voices at my ear
Death before my eyes
Lying next to me I fear
She beckons me
Shall I give in
Upon my end shall I begin
Forsaking all I've fallen for
I rise to meet the end
Servatis a pereculum
Servatis a maleficum

Šepot (Whisper)

23. října 2007 v 16:18 ╔ Texty Cz
Šepot
Zachyť mě, až budu padat
řekni, že jsi tady a tím to všechno skončí
Mluvení do vzduchu /atmosféry
nikdo tu není a já se nořím do svého nitra
ta pravda mě dovádí k šílenství
Vím že se té bolesti nezbavím
i když zatratím všechno kolem sebe
Neotáčej se zády (neproměňuj to v bolest)
Nezkoušej to skrývat (jako by volali tvé jméno)
Nezavírej oči (Bůh ví, co za lži se za nima skrývá)
Nesnaž se vyhnout světlu (Nikdy nespí, nikdy neumírá)
Jsem vyděšena tím, co vidím
ale nějak tuším, že toho přijde mnohem víc
Znehybněna strachem a brzo i oslepena slzami
Téhle bolesti se nezbavím
i když zatratím všechno kolem sebe
Padlí andělé pod mýma nohama
hlasy šeptající do mých uší
smrt před mýma očima
leží vedle mě, mám strach
Kývá na mě, měla bych podlehnout
těsně před svým koncem mám začít znovu
opouštím všechno - padám
i když se vzpírám, setkám se s koncem

You (Ty)

23. října 2007 v 16:14 ╠Texty Aj
You
The words have been drained from this pencil
Sweet words that I want to give you
And I can't sleep
I need to tell you
Goodnight
When we're together, I feel perfect
When I'm pulled away from you, I fall apart
All you say is sacred to me
Your eyes are so blue
I can't look away
As we lay in the stillness
You whisper to me
Amy, marry me
Promise you'll stay with me
Oh you don't have to ask me
You know you're all that I live for
You know I'd die just to hold you
Stay with you
Somehow I'll show you
That you are my night sky
I've always been right behind you
Now I'll always be right beside you
So many nights I cried myself to sleep
Now that you love me, I love myself
I never thought I would say this
I never thought there'd be
You

Ty(You)

23. října 2007 v 16:13 | Amy |  ╔ Texty Cz
Ty
Vymačkávám slova z této tužky
Sladká slova, která Ti chci dát
A nemůžu spát, potřebuju Ti říct… dobrou noc
Když jsme spolu, cítím se perfektně
Když jsem od Tebe odtržena, upadám do deprese
Cokoliv řekneš, to je pro mě svaté
Tvoje oči jsou tak posmutnělé/modré
Nemůžu uhnout pohledem, když tak nehybně ležíme a Ty mi zašeptáš:
Amy, vem si mě, slib, že zůstaneš se mnou
Ach, nemusíš se mě ptát
Vždyť víš, že ty jsi všechno, pro co žiju
Víš, že bych zemřela, jen abych se tě mohla držet a zůstat při Tobě
Jednou Ti ukážu, že jsi mojí noční oblohou
Vždycky jsem zůstávala ve Tvém stínu
ale teď budu navždy stát po Tvém boku
Tolik nocí jsem kvůli sobě plakala ve spaní
Teď, když mě miluješ, miluju i já sama sebe
Nikdy bych nemyslela, že tohle můžu říct
Nikdy bych nemyslela, že se mnou budeš Ty


Amy 11

23. října 2007 v 16:04 ╠Fotky Amy

Fotky Evanescence a Amy Lee =o)

23. října 2007 v 15:44
Good výraz žhe?asi kdybch držela ten časák tak bych ho neměla o nic lepší xD
S těmahle dvěma bych se chtěla setkat .... :o)
Nádhera žhe?